SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Regionalnej w Raciborzu za lata 2016 - 2018

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Sprawozdania z działalności Grupy regionalnej Racibórz.

 

 1. Stan grupy:

 

2016

2017

2018

Liczba członków

26

26

26

Liczba płacących składki

26

9

0

 

Tendencje co do liczebności Grupy: spadkowe

Przyczyny:

Brak atrakcyjnych ofert szkoleń i warsztatów wynikające między innymi z nieuregulowanej sytuacji lokalowo-adresowej

 1. Skład KZK Grupy Raciborskiej

Imię, nazwisko

Pełniona funkcja aktualnie

Pełnione funkcje poprzednio

Kornelia Solich

przewodnicząca

przewodnicząca

Sabina Libera

z-ca przewodniczącej

z-ca przewodniczącej

Małgorzata Rzytki

skarbnik

bez funkcji

Iwona Pawlasek

sekretarz

bez funkcji

 

 1. Adres siedziby: 47-400 Racibórz ul. Słowackiego 50

telefon, +48 696448726

e-mail do kontaktu: kornelia.solich@pwsz.raciborz.edu.pl

 1. Konferencje, seminaria

Własne: brak

Ogólnopolskie: udział członków grupy w konferencji w Ostrołęce (2016), w Bydgoszczy (2017);

Inne:  brak

 1. Warsztaty, szkolenia:

-organizowane dla Grupy:

 • marzec – maj 2016 - cykl szkoleń „Odkrywcze podróże inspirowane pedagogiką C. Freineta” w wymiarze 30 godzin, organizatorem szkolenia były animatorki z Grupy Regionalnej PSAPCF Katowice – Kazimiera Piwko i Aleksandra Piela. W warsztatach wzięło udział 51 nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych z powiatu raciborskiego i wodzisławskiego. Z osób biorących udział w szkoleniu 26 osób zadeklarowało chęć przystąpienia do grupy (zdjęcia w załączeniu);
 • listopad 2016 – warsztaty plastyczne „Świąteczne inspiracje” połączone z zebraniem członkowskim;
 • wrzesień 2017 – zebranie członkowskie połączone z warsztatami plastycznymi „Świąteczna kartka” (zdjęcia w załączeniu);
 • kwiecień 2018 – wyjazd studyjny dla studentów edukacji elementarnej – zajęcia inspirowane technikami C. Freineta prowadziła nauczycielka A. Niewolska (członek RGR);

-organizowane przez członków grupy dla innych: brak -

 1. Konkursy:

–organizowane przez Grupę na własnym terenie: brak

–organizowane w regionie: brak

–o zasięgu ogólnopolskim: brak

 1. Innowacje inspirowane pedagogiką C. Freineta
 2. Upowszechnianie doświadczeń: wydawnictwa, artykuły , wystawy....
 3. Wnioski:

-dla pracy grupy:

 • ostateczne usankcjonowanie sytuacji adresowo-lokalowej na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, bądź przeniesienie siedziby RGR pod inny adres;
 • nawiązanie bliższej współpracy z Grupą Regionalną Moszczanka w celu wymiany doświadczeń;
 • ożywienie działalności grupy poprzez organizację warsztatów, konkursu o zasięgu ogólnopolskim oraz wyjazdów studyjnych.

-dla KZK: brak

Obraz Obraz Obraz Obraz

Powrót do przeglądania aktualności