Sprawozdanie z działalności Grupy Regionalnej w Gdańsku za lata 2016 - 2019

Zapraszamy do lektury sprawozdania Grupy Regionalnej w Gdańsku

Tendencje co do liczebności grupy: zauważa się większe zainteresowanie w zakresie sympatyzowania ( coraz więcej osób uczestniczy w warsztatach przez nas organizowanych) Przyczyny braku nowych członków- brak gotowości do systematycznej pracy technikami freinetowskimi, brak przygotowania – do grupy nie przyjmujemy każdego chętnego, kandydaci muszą wykazać się autentyczną wiedzą, zainteresowaniem i działaniem. Ponadto 4 członków naszego stowarzyszenia z różnych powodów chwilowo zawiesiło swoją działalność

2. Skład Zespołu Koordynacyjnego Grupy nie zmienił się od wielu lat

Joanna Ryduchowska-Wrzałek – przewodnicząca
Joanna Antczak – z-ca przewodniczącej
Elżbieta Miszczyk- skarbnik

3. Adres siedziby:

Telefon, e-mail do kontaktu: SP 1 w Rumi ul. Kościelna 6
joannawrzalek[mal[ka]interia.pl tel. 604-942-539

4. Konferencje, seminaria:

 • własne: -
 • ogólnopolskie: -

6. Warsztaty, szkolenia:

Na wszystkie warsztaty i spotkania zapraszamy chętnych nauczycieli , należy dokonać rezerwacji– informacje przekazywane są przez naszą stronę facebookową

 • Warsztaty plastyczne – świąteczne i okolicznościowe między innymi z okazji festynu rodzinnego "Mama, Tata, Ósemka i Ja"–we współpracy i z udziałem rodziców, dzieci, społeczności lokalnej;
 • Organizacja elementu WDN w SP-8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku na zasadzie wymiany doświadczeń nauczycieli – warsztaty, referaty, szkolenia ( już jako stały element w systemie WDN szkoły w latach 2003 -2019);
 • Pedagogika Celestyna Freineta. Jak pracujemy technikami freinetowskimi w naszej klasie? Prezentacja +dyskusja+ warsztaty + przyjęcie "odpowiedzialności" na dany rok przez wszystkich rodziców w klasie - SP8
 • CEN Gdańsk – "Naturalna edukacja obywatelska, patriotyczna", "Techniki pracy szkolnej C.Freineta – doświadczenia poszukujące", "Wykorzystanie technik freinetowskich w edukacji regionalnej",
 • SP Linia, SP Strzepcz, SP Pobłocie - "Ponadczasowość pedagogiki C. Freineta", "Organizacja życia klasy freinetowskiej",
 • Wystąpienia w celu zaznajomienia rodziców uczniów klas młodszych z filozofią C. Freineta,
 • Warsztaty dla nauczycieli z powiatu kartuskiego, lęborskiego i wejherowskiego oraz animatorów gdańskiej grupy PSAPCF w SP nr2 Sierakowice - "Freinet dobry na wszystko – techniki freinetowskie w praktyce szkolnej",
 • Zaprezentowanie autorskiego przedstawienia "Misie z Zielonej Doliny "jako przykład realizacji założeń pedagogiki C. Freineta dla : widowni zgromadzonej w Bibliotece Manhattan w Gdańsku.
 • Zaprezentowanie autorskiego przedstawienia "W Krainie Smoków" w Dziennym Domu Opieki dla osób starszych, we współpracy z Biblioteka na Strzyży w Gdańsku.
 • Warsztaty w CEN dla nauczycieli szkół pomorskich - "Swobodny tekst"
 • Udział w szkoleniu nauczycieli na kursie Pedagogiki Kreatywnej ("Życie i dzieło C. Freineta", oraz "Jak zastosować swobodny tekst w przedszkolu".)
 • "Freinet w przedszkolu"- moje doświadczenia- SP w Sierakowicach
 • "Tydzień pracy w mojej klasie"- szkolenie rady pedagogicznej, Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdyni
 • "Techniki pracy Celestyna Freineta"- szkolenie rady pedagogicznej , II Podstawowo - Gimnazjalny Zespół Szkół Społęcznych w Gdańsku
 • "Wdrażanie wybranych technik freinetowskich krok po kroku"- warsztaty dla rady pedagogicznej, II Podstawowo - Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych w Gdańsku
 • Kreatywnie, czyli jak?" – szkolenie rady pedagogicznej ,Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Montessori
 • "Kreatywnie, czyli jak?" – szkolenie rady pedagogicznej ,Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Montessori
 • "Koncepcja Celestyna Freineta źródłem rzeczywistego rozwoju ucznia"- historia i koncepcja pedagogiki C. Freineta, praca wg planu- Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
 • "Rozpalić wewnętrzną motywację- żeby uczniom chciało się chcieć. Nauczyciel Cień"-Redzki Maraton Edukacyjny,
 • "O uważności. Jak ją skupić i zachować na przykładzie planowania pracy"- otwarte spotkanie Grupy Gdańskiej, SP nr 6 w Gdyni
 • "Prace domowe inaczej"- Manhattan biblioteka, Kreatywna Pedagogika
 • "Orły nie wchodzą na górę po schodach" – całkiem nowych sposobów kilka, aby z orła zrobić wilka (czyli rzecz o szybkim kursie latania)- Hop zmiana. Konferencja Elbląg
 • "Freinet dobry na wszystko. Organizacja życia klasy"- otwarte spotkanie Grupy Gdańskiej, SP nr 2 w Sierakowicach
 • "Górskie wędrówki, czyli słów kilka o drodze ku zmiany"- Eduzmieniacze 2019- przedstawienie działań Ambasadorów Wiosny Edukacji
 • warsztaty plastyczne i dekoratorskie – otwarte spotkanie Grupy Gdańskiej
 • "Z doświadczeń nauczyciela Freinetowca"- otwarte spotkanie GG
 • "O Freinecie słów kilka" - szkolenie dla nauczycieli SP1 w Rumi-
 • Promowanie pedagogiki Celestyna Freineta w SP nr 2 w Sierakowicach Freinet dobry na wszystko - bezpłatne warsztaty na Kaszubach.
 • prezentacja "O Pedagogice Zdrowego Rozsądku" dla n-li i rodziców podczas forum wymiany doświadczeń Poznań 2017;
 • "Uczyć jak C.Freinet z innowacją w tle"szkolenie w ramach sieci współpracy n-li w PPP nr 3 2017;
 • "Uczyć jak C.Freinet" - dla nauczycieli z Grupy Regionalnej Animatorów Pedagogiki C. Freineta w Ostrołęce oraz z powiatu Ostrołęka 2017 r ;
 • w Zespole Szkół Gedanensis w Gdańsku 2017r. oraz szkole STO w Gdańsku nt: "Pedagogika Zdrowego Rozsądku" 2018r;
 • szkolenie dla n-li "Koncepcja C.Freineta źródłem rzeczywistego rozwoju uczniów w szkole" CEN Gdańsk 2019r;
 • "Zmotywowany cień" - prezentacja w ramach Redzkiego Maratonu Edukacyjnego, Reda 2019r;
 • szkolenie dla nauczycieli szkół Trójmiejskich, Rumi i z gminy Sierakowice przeprowadzone na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni "O uważności" oraz w Szkole Podstawowej w Sierakowicach "Pedagogiki Zdrowego Rozsądku"
 • lekcje otwarte: "Przekład intersemiotyczny tekstu" 2017r; dla nauczycieli SP 6; podsumowanie bloku tematycznego "W świecie mitów" dla nauczycieli ze ZS nr 12 w Gdyni 2017r.; "W ziarnku maku ukryte" o czytaniu tekstów 2018r. dla nauczycieli SP nr 6 w Gdyni.
 • współorganizatorstwo dni warsztatowych w szkole, podczas których uczniowie mogli prezentować zdobyte umiejętności społeczności lokalnej – "Dzień dobry w szkole" 2018 i 2019r. oraz zajęć warsztatowych "Maska" dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni 2019r.
 • Warsztaty z emisji głosu w SP 1 w Rumi

7. Innowacje:

 • "Krok za uczniem" praca technikami freinetowskimi
 • "Technika korespondencji międzyszkolnej podstawą w edukacji globalnej". Korespondencja międzyszkolna ze Szkołą Cogito w Poznaniu oraz Ecole Thorez Wavrechain we Francji.
 • "Majsterkowanie i eksperymentowanie w szkole"
 • Modyfikacja programu autorskiego "Edukacja wyobraźni" /2018/ związana z rozpoczęciem pracy w nowej placówce SP nr 2 Sierakowice.
 • Promowanie pedagogiki C.Freineta w SP nr 2 w Sierakowicach, które zaowocowało powstaniem klasy innowacyjnej wykorzystującej elementy pedagogiki C.Freineta
 • "Poznawanie świata przez sztukę – rozwijanie aktywności twórczej dzieci w oparciu o założenia koncepcji pedagogicznej Celestyna Freineta"- dzieci w wieku 5-7 lat – zerówka integracyjna, w efekcie powstały dwa scenariusze przedstawień ( układane wspólnie przez dzieci w czasie zajęć rozwijających aktywność twórczą) .
 • "Nowoczesna Pedagogika Zdrowego Rozsądku w Edukacji Humanistycznej" wdrażanej w klasie 5 i 6 zatwierdzonej przez Kuratora Oświaty w Gdańsku.
 • Współautorstwo programu do nauczania języka polskiego dla klas 4-8 napisanego do innowacji pedagogicznej "Okna otwarte" oraz programu wdrażanego w klasach nieinnowacyjnych "Na polskim".
 • Tworzenie opowiadań – swobodne teksty - w wyniku tych zajęć, oprócz scenariuszy przedstawień, powstała wielodcinkowa opowieść o Kotku Puszku. Pod koniec wydana została książeczka pt: "Posłuchajcie, ja opowiem" .
 • Swobodny tekst - od swobodnego rysunku poprzez swobodne opowiadanie do czytania globalnego.
 • Doświadczenia poszukujące – ścieżka sensoryczna, ogródek Fantazja smaków.
 • Korespondencja międzyprzedszkolna nawiązana z dwiema placówkami :
 • Przedszkole nr 81 z Gdańsku - korespondencja z Alicją Żółtko.
 • Przedszkole nr z Warszawy - korespondencja z Beatą Rados.
 • Opracowanie i realizacja planu wychowawczego opartego na założeniach pedagogiki C.Freineta, między innymi
 • ^ Prowadzenie Księgi życia klasy oraz Kronik indywidualnych połączone z Dniem Czytania Kronik;
 • ^Moje hobby – cykliczne godziny przeznaczone na prezentacje przygotowane przez dzieci;
 • ^ Realizacja projektu wychowawczego opartego na zeszycie WAŻNE SPRAWY KLASY – połączonego z omawianiem zawartych w nim problemów podczas cyklicznych Narad klasowych;
 • ^Stosowanie systemu Odpowiedzialności zarówno wobec uczniów jak i rodziców – każde dziecko oraz rodzic przyjmuje określone zadanie i współuczestniczy w wybranym działaniu;
 • ^Opracowanie z dziećmi zasad i realizacja projektu motywacyjnego BANK SUKCESU– gromadzenie na koncie zysków i strat zakończone zabawą w SKLEPIK BANKOWY. Włączenie do współpracy starszych uczniów, którzy pracowali w tym systemie;
 • ^ Realizacja projektów w zakresie edukacji patriotycznej i regionalnej podczas wyjazdów do zielonych szkół Nowęcin (Łeba) 30.05.16 - 03.06.16, Wiele (Kaszuby) 24-28.04.2017, Wdzydze (Kaszuby) 04 -08.06.2018, Szymbark 10 -14.09.2018, Nowęcin 03-07.06.2019 – praca z tygodniową fiszką zadaniową w drużynach zakończona prezentacjami. Bogate zajęcia swobodnej twórczości artystycznej z materiałem naturalnym (drewno – majsterka, rośliny, kamień, glina itp.)
 • Innowacja z wykorzystaniem elementów pedagogiki C.Freineta i dramy pedagogicznej.
 • Przygotowanie w drodze swobodnych lub inspirowanych tekstów i swobodnej twórczości plastycznej zbiorków literacko - plastycznych "Kosmiczne Baju Baj", "Dziękuję", "Słowa dla mamy", "Podziękowanie" - SP-8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku
 • Wprowadzanie przez uczniów klas VI-VIII do samorządu uczniowskiego klas starszych form współpracy charakterystycznych dla samorządności klasy freinetowskiej. Animatorami takiej inicjatywy zostali uczniowie, którzy w klasach I-III poznali takie formy współpracy. Stanowili oni silny trzon samorządu (przewodniczący, zastępca oraz członkowie). Przeprowadzili wiele ciekawych przedsięwzięć, potrafili dojrzale współpracować z nauczycielami, reprezentantami klas i z Radą Rodziców.

8. Upowszechnianie doświadczeń: wydawnictwa, artykuły, wystawy

Martyna Tarnowska

 • "Mój uczeń ma ADHD, a ja mam plan"- artykuł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom "Pomost"
 • "Pedagogia Celestyna Freineta jako alternatywa dla problemów polskiej szkoły"- praca naukowa, Wyższa Szkoła Społeczno- Ekonomiczna w Gdańsku.
 • Prowadzenie fanpage fb : Freinet- Grupa Gdańska, umieszcznie licznych wpisów na stronie
 • Finalistka konkursu "Kreatywny Nauczyciel"(2017) oraz "Przedsiębiorczość w Edukacji"(2018)
 • Ambasadorka Wiosny Edukacji- rozpowszechnianie pedagogii Celestyna Freineta (od 2018r.)
 • tworzenie gazetek klasowych

Joanna Antczak

 • Ambasador Wiosna Edukacji – dzielenie się doświadczeniem animatora PSAPCF.

Alicja Żółtko

 • publikacja pt: "Posłuchajcie, ja opowiem-2019.
 • redagowanie gazetek klasowych
 • umieszczanie wpisów na facebooku Gdańskiej Grupy

Joanna Ryduchowska-Wrzałek

 • "Dziecięce Perełki" - prace literackie i plastyczne uczniów -2017
 • redagowanie gazetek ze swobodnymi tekstami
 • umieszczanie wpisów na facebooku Gdańskiej Grupy
 • wystawa prac swobodnej twórczości plastycznej dwóch uczniów SP1 w Rumi

Małgorzata Kuksinowicz

 • prowadzenie bloga oraz umieszczanie wpisów na facebooku Gdańskiej Grupy Regionalnej Pedagogiki
 • redagowanie gazetek szkolnych

Nasza grupa miała swoją reprezentację we wszystkich seminariach międzynarodowych, we wszystkich Ogólnopolskich Konferencjach i wymianach doświadczeń.

Wnioski dla KZK:

Wprowadzenie zmian w statucie naszego stowarzyszenia umożliwiające odpłatność za prowadzone warsztaty.

Przewodnicząca - Joanna Ryduchowska-Wrzałek

Obraz

Powrót do przeglądania aktualności