Sprawozdanie z działalności Grupy Regionalnej Familijny Poznań w roku szkolnym 2018/2019:

Serdecznie zapraszamy do przeczytania pełnej treści sprawozdania:

 • 21 – 23 września 2018r. – zorganizowaliśmy XV Ogólnopolską Konferencję Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta w Poznaniu, pt. "W drodze do uczniowskiej szkoły". Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza odbył się cykl wykładów, a w PSP Cogito miała miejsce część warsztatowa zawarta w trzech blokach.
 • 13 października 2018r. – Teresa Gruss wraz z Izabelą Groborz prowadziły warsztaty edukacyjne, w czasie których przybliżyły uczestnikom filozofię C. Freineta i przedstawiły praktyczne sposoby na wykorzystanie jego technik w pracy z dziećmi. Miało to miejsce w trakcie II Konferencji "Empatyczna Edukacja" w Zduńskiej Woli.
 • 30 listopada – 1 grudnia 2018r. – Marzena Kędra i Izabela Groborz poprowadziły warsztaty pt. "Od swobodnego tekstu do kompleksu zainteresowań" w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Konstruowanie pedagogiki zorientowanej na dziecko i jego rozwój – Ecole Moderne Celestyna Freineta" na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 • 8 stycznia 2019r. – odbyła się rozmowa z Marzeną Kędrą o "Ponadczasowych prawdach pedagogicznych" w trakcie podcastu prowadzonego przez Annę i Roberta Sowińskich.
 • 22 – 23 marca 2019r oraz 5-6 kwietnia 2019r. – Marzena Kędra i Izabela Groborz poprowadziły cykl kilkunastogodzinnych warsztatów pt. "W drodze do uczniowskiej szkoły" dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli w Łodzi.
 • 15 kwietnia 2019r. – gościliśmy doradców regionalnych z Instytutu Badań Edukacyjnych, którzy mieli okazję wysłuchać wykładu Marzeny Kędry o filozofii edukacyjnej Szkoły Cogito inspirowanej pedagogiką C. Freineta oraz spotkać się z nauczycielami i pracownikami szkoły.
 • 27 kwietnia – 4 maja 2019r. – udział Marzeny Kędry i Izabeli Groborz w seminarium pt. "Alternatywne formy edukacji w szkołach francuskich – pedagogika Celestyna Freineta".
 • 20 maja 2019r. W PSP Cogito gościliśmy nauczycielki z gdańskiej Grupy Regionalnej oraz Łodzi, aby wspólnie rozpocząć projekt mający na celu stworzenie katalogów fiszek problemowych i autokorektywnych z zakresu edukacji matematycznej, polonistycznej, przyrody i biologii, języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego oraz dla nauczania wczesnoszkolnego.
 • 24 maja 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito odbyła się wizyta studyjna, której uczestniczkami były nauczycielki z łódzkich szkół i przedszkoli. W planie znalazło się wystąpienie Marzeny Kędry na temat sposobów nauczania w Szkole Cogito, warsztaty prowadzone przez 7 członkiń poznańskiej Grupy Regionalnej oraz zwiedzanie placówki.
 • 13 czerwca 2019r. Justyna Peret i Marysia Hnatejko zaprezentowały freinetowskie działania edukacyjne, które wykorzystują do nauki matematyki. Działo się to w trakcie konferencji poświęconej edukacji matematycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Niejednokrotnie gościliśmy w Szkole Cogito studentów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy działania w ramach dwuletniego projektu "Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito", dzięki któremu do tej pory członkowie grupy regionalnej stworzyli materiały edukacyjne i wzięli udział w nagraniu swoich zajęć, na których pokazali, w jaki sposób wykorzystują freinetowskie techniki pracy w praktyce.

Przewodnicząca Regionalnej Grupy Familijny Poznań
Izabela Groborz

Obraz Obraz

Powrót do przeglądania aktualności