SPRAWOZDANIE Z PRACY REGIONALNEJ GRUPY Bydgoszcz

W latach 2017-2019 głównym zadaniem naszej grupy było propagowanie pedagogiki freinetowskiej i inspirowanie nią nauczyciel regionu kujawsko - pomorskiego.

Naszym największym osiągnięciem było zorganizowanie i przeprowadzenie XIV Ogólnopolskiej Konferencji Animatorów Pedagogiki Celestyna Freinet’a „Gdyby Freinet mieszkał w Bydgoszczy”, która odbyła się 8-10 września w 2017 roku. Wspólnie z Kujawsko Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli zorganizowaliśmy cykliczne spotkania :Nauczyciele- Nauczycielom, gdzie dzieliliśmy się swoimi praktykami szkolnymi i inspirowaliśmy do działań. Tematy spotkań obejmowały:

  • 12.01.2017 Gdyby Freinet umiał programować,
  • 11.04.2018 Inspiracje pedagogiczne z kraju i ze świata,
  • 24.10.2018 Spadkobiercy niepodległej- pokoleniu Z, czyli niekonwencjonalnie o patriotyzmie,
  • 29.05.2019 Sięgnij po książkę, czyli o rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

Spotkania te odbywały się w Bydgoszczy, Brzozie, Łabiszynie.

Aktywnie uczestniczyliśmy w organizowanych spotkaniach i konferencjach:

  • w XV Ogólnopolskiej Konferencji Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta „W drodze do uczniowskiej szkoły” w Poznaniu,
  • Ogólnopolskim forum doświadczeń pedagogiką alternatywną w Szkole Cogito w Poznaniu,
  • Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Konstruowanie pedagogiki zorientowanej na dziecko i jego rozwój – Ecole Moderne Celestyna Freineta” w Bydgoszczy.

Ogromnym wydarzeniem i przeżyciem było uczestnictwo w międzynarodowym spotkaniu pedagogów działających zgodnie z ideą Freineta w Szwecji na RIDEF 21-28 lipca 2018. W dwuosobowym składzie przez 10 dni doświadczałyśmy światowej pedagogiki Freineta. Nawiązałyśmy kontakty z ludźmi z całego świata i zmieniłyśmy perspektywę patrzenia na Polską szkołę.Wszystkie doświadczenia zainspirowały nas do ciągłych poszukiwań i wprowadzania innowacji w naszych szkołach.

W międzyczasie spotykamy się przy kawie na pedagogiczne pogaduszki.

Przewodnicząca
Regionalnej Grupy Bydgoszcz
Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Freineta
Ewa Grzanka

Foto Foto

Powrót do przeglądania aktualności