Z działalności grupy regionalnej - Szczecin

SPRAWOZDANIE Z PRACY REGIONALNEJ GRUPY SZCZECIN 2018-2019

W marcu 2018 roku została założona Grupa Regionalna Szczecin, która zrzesza 10 członków. Na spotkaniu założycielskim wybrano przewodniczącą – Izabelę Skierską, zastępcę- Agnieszkę Mikułę i skarbnika – Izabelę Kuczko.

W ramach działalności naszej grupy zorganizowaliśmy kilka spotkań, na których dzieliliśmy się wiedzą, doświadczeniem, pomysłami. Wykorzystywaliśmy techniki freinetowskie w bieżącej pracy szkolnej. Iza Skierska od 1.09.18 r. realizuje w swojej klasie freinetowską innowację metodyczną „Wybrane techniki freinetowskie w edukacji wczesnoszkolnej”, której jest autorką.

Członkowie naszej grupy uczestniczyli w XV Ogólnopolskiej Konferencji Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta„W drodze do uczniowskiej szkoły” w Poznaniu oraz w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Konstruowanie pedagogiki zorientowanej na dziecko i jego rozwój – Ecole Moderne Celestyna Freineta” w Bydgoszczy.

Przewodnicząca
Regionalnej Grupy Szczecin
Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Freineta
Izabela Skierska

Powrót do przeglądania aktualności