Z działalności grupy regionalnej - Moszczanka

Informacja z działalności Grupy Regionalnej Prudnik z siedzibą w Moszczance

Rok szkolny 2018/2019 to czas rozwoju działalności grupy freinetowskiej z siedzibą w szkole im. Haliny Semenowicz w Moszczance.

Już we wrześniu, tuż po Ogólnopolskiej Konferencji w Poznaniu W drodze do uczniowskiej szkoły, w której uczestniczyło kilkoro z nas, zyskaliśmy asumpt do uatrakcyjnienia naszych dotychczasowych działań na rzecz uczniowskiej szkoły oraz propagowania ich również wśród nowych nauczycielek w naszej szkole: Krystyny, Ewy, Ani.

Młoda polonistka, Krystyna, poznała dobrze rolę i zasadność ekspresji twórczej na języku polskim, walory stosowania swobodnego tekstu oraz teatru samorodnego. Bywała na lekcjach i zajęciach dodatkowych, które ilustrowały jakość pracy metodami i technikami freinetowskimi, sztukę efektywnej pracy w dziecięcej kooperacji. Ewa, nauczycielka języka angielskiego, została przez Małgosię wprowadzona w tajniki korespondencji międzynarodowej naszych uczniów z uczniami włoskiej i greckiej szkoły. Ania, ucząca biologii, szybko spożytkowała przekazaną jej przez Elę wiedzę na temat doświadczeń poszukujących, wyrastających z życia - stała się inicjatorką wielu spotkań i wywiadów prowadzonych przez uczniów z ciekawymi ludźmi, inicjatorką uczniowskich poszukiwań edukacyjnych.

Ten rok szkolny przyniósł nam liczne pomysły twórcze, którymi z pasją dzieliliśmy się podczas spotkań, a które wkrótce przełożyliśmy na autorskie i współautorskie innowacje pedagogiczne oraz projekty w dziedzinie: doradztwa zawodowego dla ósmoklasistów, teatru dla siódmoklasistów, historii dla szóstoklasistów, matematyki dla pierwszoklasistów, kulinariów dla drugoklasistów.

W II semestrze do naszej grupy regionalnej dołączyły nauczycielki z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Opolu: Halina, Teresa, Beata i Natalia.

W maju miały one okazję uczestniczyć w cyklu spotkań prowadzonych przez nauczycielki nauczania zintegrowanego w Moszczance i dzięki ich fachowości doświadczyły wraz z uczniami klas najmłodszych freinetowskiej przygody: wybrały się na wędrówkę matematyczną, w plener z fiszką poszukującą, w podróż w świat wyobraźni, gdzie dzieci tworzyły plastyczne arcydzieła i swobodne teksty do ilustracji. Nauczycielki dowiedziały się, jak zachęcać swoich uczniów do podejmowania wyzwań związanych z planowaniem pracy, jak daleko wyjść na zewnątrz – w przestrzeń , aby doświadczać, odkrywać, tworzyć sytuacje inspirujące działania uczniów. Obejrzały Księgi Życia, zestawy fiszek autokorektywnych, regulaminy sprawności – szczególnie te twórcze, opracowane przez samych uczniów. Wiele uwagi zostało poświęcone technice zdobywania sprawności, przeglądaniu regulaminów i sprawnościom opracowanym przez samych uczniów. Koleżanki z opolskiej szkoły dowiedziały się o technikach wychowawczych, naradach klasowych, rozmowach w kręgu, odpowiedzialnościach, debatach, konferencjach uczniowskich oraz samorządności szkolnej.

Upływający rok szkolny uważamy za efektywny pod kątem naszej współpracy na polu freinetowskim.

CZŁONKOWIE GRUPY REGIONALNEJ PRUDNIK – z siedzibą w Moszczance

Obraz

Nowe członkinie Grupy Regionalnej Prudnik z siedzibą w Moszczance

Powrót do przeglądania aktualności