Pierwszaki prezentują sprawność "Szczęśliwa 10"

Motywowaniu ucznia do samodzielnego poszukiwania i zdobywania wiedzy, rozwijania indywidualnych zainteresowań sprzyja jedna z technik Freineta jaką jest "zdobywanie sprawności".

Pierwszaki z Moszczanki swoją pierwszą sprawność prezentowały przed swoimi rówieśnikami z niezwykłym zaangażowaniem, przepełnione emocjami. Przedstawiały swój „Cyferkownik”, w którym każda liczba miała swoją kreatywną wizytówkę, śpiewały i rapowały muzycznie a dopełnieniem były „wyzwania” matematyczne ich kolegów. Ze wszystkim poradziły sobie świetnie. Sprawność zdobyta, dyplomy rozdane. Karta „Asy z pierwszej klasy” wypełniona kolejnymi sukcesami. Gratuluję!

Dlaczego sprawności? Technika ta posiada duże wartości pedagogiczne. Umożliwia każdemu dziecku przeżycie sukcesu i satysfakcji z własnej pracy, uczy go podejmowania decyzji i samooceny. Dzięki tej technice uczniowie aktywnie uczestniczą w procesie dydaktyczno-wychowawczym, wyrabiają wytrwałość, pewność, pilność, systematyczność. A przy tym każde dziecko może odnieść sukces - zdobędzie sprawność.

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Powrót do przeglądania aktualności